Agro


Benieuwd wat RobaLab voor u kan betekenen op het gebied van agro? Voor de agrarische sector voeren we analyses uit op de volgende onderdelen:

Mest

In het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving hanteert u als leverancier of afnemer van dierlijke mest een mestboekhouding waarin u de aan- en afvoer van dierlijke mest verantwoordt. Onderdeel hiervan is de onafhankelijke en geaccrediteerde analyse van deze mest waarbij de gehaltes van P (fosfaat) en N (stikstof) bepaald moeten worden. Sinds oktober 2017 is bepaald dat de monstername van vaste rundvee- en vaste varkensmest na mestscheiding ook door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij moet worden uitgevoerd. RobaLab is geaccrediteerd voor zowel de analyses als de monsternames.

Grond

RobaLab is al vele jaren actief op het gebied van grondmonsters voor uw akkerbouw- en tuinbouwpercelen, siertuinen, gazon, stedelijk groen en sportvelden. Wij onderzoeken de monsters op de bemestingstoestand van de aangeleverde grond. Op basis van de analyseresultaten geven we een bemestingsadvies uit, zodat u ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Ook monsters voor derogatie en fosfaatdifferentiatie worden door RobaLab op de voorgeschreven wijze bemonsterd en geanalyseerd.

Aaltjes

RobaLab is uw specialist op het gebied van nematoden (aaltjes) analyses. Door onze jarenlange ervaring en nauwe contacten met het bedrijfsleven, leveren we analyses met een zeer hoge betrouwbaarheid en korte doorlooptijden.

Water

Voor de agrarische sector voeren we de volgende wateronderzoeken uit: drinkwater, spuiwater van luchtwassers en cv-water voor tuinbouwbedrijven.

Microbiologie

In het kader van product- en voedselveiligheid krijgt de agrarische sector steeds meer aandacht voor bacteriologisch onderzoek. Onderzoeken die RobaLab in dit kader uitvoert, zijn salmonella onderzoeken voor de pluimveehouderij in het kader van Nederlandse en Europese regelgeving, bacteriologisch onderzoek van gehygiëniseerde mest ten behoeve van export en bacteriologisch onderzoek van drinkwater in het kader van IKB-regeling en diverse ketenconcepten.

Bodeminzicht 2.0

Dé analyse gericht op bodem- en plantgezondheid

Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid.
De gangbare chemisch-fysische analysemethoden geven onvoldoende inzicht in het bodemmilieu en de microbiële processen die zich in de bodem afspelen. Met Bodeminzicht 2.0 krijgt u een complete chemische, fysische én biologische analyse van de bodem.

 

Meer informatie vindt u via de buttons in het navigatievenster hiernaast.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures