Grondonderzoek


Grondonderzoek door RobaLab

RobaLab is uw expert op het gebied van grondonderzoek. Denk aan grondonderzoek en grondmonsters voor uw akkerbouw- en tuinbouwpercelen, siertuinen, gazon, stedelijk groen en sportvelden. Wij onderzoeken de grondmonsters op de bemestingstoestand en de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Op basis van de analyseresultaten geeft RobaLab een bemestingsadvies uit, zodat u ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Wij vertellen u graag meer over grondonderzoek.

Grondonderzoek en grondmonsters

Als het gaat om grondonderzoek is de periode van oktober tot maart de beste tijd om een grondmonster te steken voor een bemestingsadvies. Een goede bemonstering is de start van het bemestingsonderzoek of grondonderzoek. Het is daarom van essentieel belang dat deze correct wordt uitgevoerd. Indien u deze bemonstering door een monsternemer uit wilt laten voeren, kunt u zich via het venster hiernaast ‘monster laten nemen’ aanmelden. Indien u de grondmonsters toch zelf wilt nemen, vul dan het opdrachtformulier voor grondonderzoek in.

Stikstof- en kaliumonderzoek

Wij vertellen u graag meer over grondonderzoek. Tijdens de groei van gewassen is het de tijd om te onderzoeken of de beschikbare hoeveelheid stikstof en kalium in uw grond voldoende is. Daarom voert RobaLab grondonderzoek uit. Stikstof is één van de belangrijkste nutriënten voor uw plant die zorgt voor de groei en groene kleur van het gewas. Stikstof is in de vorm van ammonium en nitraat in de bodem aanwezig. Om te bepalen of er voldoende aanwezig is, voeren wij een analyse N-mineraal en kalium uit op het monster.

Derogatie en Fosfaatdifferentiatie

In het kader van de derogatiebeschikking van de Europese Commissie mag een bedrijf dat voldoet aan de derogatievoorwaarden meer dierlijke mest aanwenden dan in de meststoffenwet beschreven staat (zie website RVO). Daartoe moet minimaal de grond worden bemonsterd en worden geanalyseerd op de fosfaat toestand (Pw en/of PAL) en het stikstofleverend vermogen. RobaLab voert deze bemonstering en analyses op het gebied van grondonderzoek graag voor u uit.

Om in aanmerking te komen voor een hogere fosfaatgebruiksnorm (fosfaatdifferentiatie) is het verplicht om een perceel te laten bemonsteren en analyseren op het fosfaatgehalte. Blijkt dat na bemonstering van een perceel het fosfaatgehalte van de grond laag of neutraal is, dan mag er meer fosfaat opgebracht worden. Ook deze bemonstering en analyses kan RobaLab voor u uitvoeren.

Monster aanleveren

Monsteraanleveren


Lees meer
Monster laten ophalen

Monsterlaten ophalen


Lees meer
Monster laten nemen

Monsterlaten nemen


Lees meer

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures