Kwaliteit


RobaLab werkt conform een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op ISO 17025, de internationale norm voor algemene eisen voor de competentie van laboratoria. RobaLab is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform deze norm.

 

ISO 17025

Binnen dit kwaliteitssysteem heeft RobaLab een geaccrediteerde scope aan analyses en monsternames. Voor meer informatie hierover zie onze verrichtingenlijst of de website van de Raad voor Accreditatie.

RvA certificaat

 

AP05 en AP06

De mestwetgeving vereist een aanvullende accreditatie (AP05) om mestmonsters te mogen analyseren in het kader van deze wetgeving. Sinds 2017 geldt ook voor de monstername van specifieke vaste mestsoorten een aanvullende accreditatie (AP06). RobaLab heeft beide aanvullende accreditaties en is derhalve bevoegd om deze analyses en monsternames uit te voeren.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures