Partners


RobaLab werkt nauw samen met diverse partners. Als laboratorium zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren en rapporteren van betrouwbare analyses op een efficiënte wijze. Echter vinden er rondom het analyseren van uw monster nog diverse handelingen plaats. Denk hierbij aan het uitvoeren van de monstername, planning van monsternames, transport naar het lab, vertalen van de uitslagen naar het toepassingsgebied van u als klant, etc. In dit kader werkt RobaLab samen met diverse partners die actief zijn op een of meerdere van deze gebieden.

 

Met wie werkt ROBA Laboratorium samen?

 

Accremon B.V.

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd voor de onafhankelijke monstername van vaste mest en is hiermee een samenwerkingsverband aangegaan met Accremon. Zij voeren in opdracht van RobaLab de bemonsteringen uit en verzorgen de logistiek. Meer informatie over Accremon vindt u op www.accremon.nl.

 

Brightlabs B.V.

Daarnaast werken we nauw samen met Brightlabs in Venlo. Brightlabs voert hoogwaardige analyses uit op het gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens verzorgt Brightlabs analyses op het gebied van inhoudsstoffen (vitamines, mineralen, metabolieten, anti-oxydanten, etc.). Samen met Brightlabs biedt RobaLab een totaalpakket aan analyses aan. Meer informatie over Brightlabs vindt u op www.brightlabs.nl.

 

Wilt u ook partner worden van RobaLab? Neem dan contact met ons op.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures