Team


RobaLab bestaat uit een enthousiast team van ca. 35 medewerkers die zich richten op het analyseren van de monsters die u ons aanbiedt.

 

Directeur/eigenaar is Iwan Gijsbers. De operationele leiding is in handen van de algemeen manager, Pierre Eijsbouts. Hij is tevens verantwoordelijk voor de klantenservice en het kwaliteitsbeheer. De onderzoeksgebieden die RobaLab bedient, zijn chemie, nematologie en microbiologie en deze worden geleid door de onderzoeksdeskundigen Janneke Sanders (chemie), Leon Swinkels (nematologie) en Thijs van Seggelen (microbiologie). Binnen ROBALab zijn diverse analisten werkzaam die op de verschillende onderzoeksgebieden inzetbaar zijn. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van algemeen medewerkers en verzorgen de medewerkers van de klantenservice administratieve werkzaamheden en het telefonisch contact met u als opdrachtgever.

Iwan Gijsbers

Directeur / Eigenaar

Iwan is eindverantwoordelijk en richt zich verder op externe contacten, innovaties, commercie en productontwikkeling. i.gijsbers@robagroep.nl

Pierre Eijsbouts

Algemeen manager

Pierre is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en richt zich verder op kwaliteitsbeleid, personeelszaken en commercie. p.eijsbouts@robalab.nl

Janneke Sanders

Onderzoeksdeskundige

Janneke is onderzoeksdeskundige chemie en is inhoudelijk verantwoordelijk voor het chemisch onderzoek in mest, grond en water. j.sanders@robalab.nl

Leon Swinkels

Onderzoeksdeskundige

Leon is onderzoeksdeskundige nematologie en inhoudelijk verantwoordelijk voor het aaltjesonderzoek in grond en gewas. l.swinkels@robalab.nl

Thijs van Seggelen

Onderzoeksdeskundige

Thijs is onderzoeksdeskundige microbiologie en inhoudelijk verantwoordelijk voor het bacteriologisch onderzoek in voedingsmiddelen, diervoeders, water en mest. t.vanseggelen@robalab.nl

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures